Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Цілі

Волинська державна обласна універсальна

наукова бібліотека імені Олени Пчілки

 

Ціль установи відповідно до Статуту у новій редакції від 29.12.2018 №363

 

  • бібліотечно-бібліографічне обслуговування населення області, реалізація прав громадян області на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, раціональне використання бібліотечних ресурсів;
  • визначення та наукове обґрунтування напрямків розвитку бібліотечної справи в регіоні, участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи, створення інформаційних мереж на основі єдиних стандартів обробки документів і обміну даних;
  • на підставі Державних соціальних нормативів забезпечення населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року №72, виконання функцій потужної центральної бібліотеки краю, регіонального депозитарію, методичного та координаційного центру для публічних бібліотек громад, координатора діяльності публічних бібліотек регіону (у т.ч. зі створення зведеного електронного каталогу на фонди публічних бібліотек), організатора заходів із підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, надання за допомогою системи міжбібліотечного абонемента в користування бібліотек ОТГ документів, яких немає в їх фондах, за заявками жителів відповідних громад; видання методичних та бібліографічних посібників краєзнавчого змісту;
  • збереження документів на різних носіях інформації, формування найбільшого книгосховища книг та періодичних видань в області;
  • надання допомоги громадянам Волині в навчанні основам цифрової грамотності;
  • у взаємодії з громадськими організаціями та осередками національно-культурних товариств Волині проведення різнопланової соціокультурної діяльності, спрямованої на патріотичне, правове, естетичне виховання жителів громади Волині. Є правонаступником всіх майнових і немайнових прав і обов’язків Волинської обласної наукової медичної бібліотеки.