Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки

Електроннi посiбники

Посібник для користування надано автором:

  1.  Пирога С.А. Самоорганізація квантових систем : монографія у 5 т. Т. 2 / С. А. Пирога. – 2-ге вид. – Луцьк : Вежа, 2012. – 192 с.

Посібники для користування надані автором І.Г.Брітченком:

  1. Ефективність стратегічного управління підприємствами : сучасні проблеми та перспективи їх вирішення : монографія / Н. В. Мікловда , І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній, Ю. О. Дідович  – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 218 с.
  2. Економічні проблеми розвитку підприємницької функції в секторах економіки національного господарства : монографія / І. Г. Брітченко, О. М. Момот, В. Г. Саєнко / Ред. І. Г. Брітченко ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Полтавський університет економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 547 с.
  3. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи / Ред. І. Г. Брітченко – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 315 с.
  4. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку / Ред. І. Г. Брітченко  – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 270 с.
  5. Маркетинг у банках : навч. посіб. / Ред. І. Г. Брітченко – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 345 с.
  6. Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины : монография / Ю. Ю. Евич, И. Г. Бритченко ; Ред. И. Г. Бритченко. – Полтава, 2014. – 449 с.
  7. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб. для слухачів авт. курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.
  8. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ : епістомологічні підходи та практична проблематика : монографія / В. П. Мікловда, І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній та ін. – Полтава.